Tuindag NL Doet op de Geitenkamp

Zachtjes tikt de regen tegen ’t zolderraam …

Niet alleen op de Geitenkamp, maar overal had NL Doet tijdens de jaarlijkse activiteitendagen (15 en 16 maart) te maken met gestage regen, gepaard gaand met krachtige stormwind. Helaas: niet het uitgelezen weer om buiten aan het klussen te gaan. Veiligheid, mogelijke gladheid, elektrisch tuingereedschap dat het zou kunnen begeven, niet het risico willen lopen dat vrijwilligers ziek worden …redenen te over om op zaterdagochtend vroeg alsnog ‘de boel af te blazen’.

Goed om even te kijken naar wat bij goed weer de bedoeling was geweest van NL Doet: een opknapbeurt voor maar liefst 18 tuinen in de Geitenkamp! Tuinen die in overleg met de bewoners bij NL Doet in beeld waren gebracht via woningbouwcoöperaties, wijkcoaches en MVT.

 

Hoe kom je aan vrijwilligers voor zo’n omvangrijke klus? Via MVT, een oproep in de wijkkrant en het Oranjefonds hebben vrijwilligers van MVT, de Odd Fellows en Moestuin Geitenkamp zich enthousiast gemeld. MFC De Wetering had ruimte gefaciliteerd om binnen het startschot te kunnen geven; Team Leefomgeving bekostigde dit. 2Switch had zich belangeloos beschikbaar gesteld om al het groenafval op te halen en te storten, in overleg met Gemeente Arnhem. Bij Scala zou, zoals inmiddels gebruikelijk, aan het einde van de dag gezamenlijk worden afgesloten. Tenslotte noemen we Supermarkt Jumbo aan de Roosendaalseweg, die de lunch voor de vrijwilligers beschikbaar stelde. Wat een animo!

Alle tuinbezitters toonden begrip voor het afbellen vanwege het slechte weer. Bijzonder om te vermelden dat één van de tuinen toch gedaan is: één vrijwilliger was daar ondanks de regen al vroeg gestart en twee compagnons vanuit genoemde Moestuin zijn spontaan aangehaakt. Het wekt vast geen verbazing dat deze die-hard-vrijwilligers behoorlijk nat en vies ‘uit de strijd’ kwamen.

Hoe nu verder? Alle andere tuinen komen op de reguliere wachtlijst van MVT en worden binnen nu en een aantal weken alsnog aangepakt, mét het hulpaanbod van de Odd Fellows. Vrijwilligers kregen als dank voor de bereidwilligheid een tuinboek, naast het lunchpakket – dat immers tóch al gemaakt was. Wat daarvan overbleef heeft Moestuin meegenomen om uit te delen bij de voor zondag 17 maart geplande lunch. Hoewel we weer gemerkt hebben dat we in een kikkerlandje leven, spreken we alvast de hoop uit dat volgende edities van dit mooie buurtinitiatief wél doorgaan.

Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp Arnhem, Tiny Visscher en Dorothée Melse

16 maart 2019

 

Facebook
Twitter
Visit Us
Instagram