Professionals

Werken met mantelzorg

Er hebben grote veranderingen plaatsgevonden op het gebied van zorg en welzijn, ook in de gemeente Arnhem. Veel aanbieders en partijen zijn nog bezig hun weg hierin te zoeken en het aanbod op elkaar af te stemmen. Een ding is in ieder geval duidelijk: het belang van informele zorg, geleverd door vrijwilligers, mantelzorgers, buren en bekenden is alleen maar toegenomen. De bedoeling is immers dat mensen meer naar elkaar omkijken en zelf initiatieven ontplooien om het leven voor henzelf en hun omgeving optimaal in te richten. Professionals kunnen hen daarin ondersteunen.

Mantelzorgers?

Als beroepskracht in de zorg en welzijn kunnen er diverse vragen op u afkomen:

  • Wat is het aanbod aan vrijwillige hulp zodat ik mijn cliënt zo goed mogelijk kan verwijzen?
  • Hoe kunnen we mantelzorgers en vrijwilligers zo goed mogelijk faciliteren, zodat zij hun werk goed kunnen doen en het ook volhouden?
  • Hoe herken ik een mantelzorger? En hoe kan ik een mantelzorger zo goed mogelijk ondersteunen?
  • Wanneer is iets nog informele zorg? En wanneer moet een professional ingevlogen worden?

Meer informatie voor professionals in zorg en welzijn

Op onze website vind u meer informatie, bijvoorbeeld over respijtzorg, het mantelzorgcompliment en het aanbod van vrijwillige hulp.


Kijk hier voor:


Een gesprekswijzer voor professionals die werken met jonge mantelzorgers

De gesprekswijzer vindt u hier: Gesprekswijzer professionals die werken met jonge mantelzorgers


Een doeboek voor jonge mantelzorgers

Een bruikbaar instrument voor professionals die werken met jonge mantelzorgers is: Doeboek voor “brussen” !


Tips voorkomen van ontspoorde mantelzorg

Een handige overzicht met tips over hoe om te gaan met ontspoorde mantelzorg vindt u hier: Tips Voorkomen Ontspoorde Zorg (.pdf)

Slimme tools voor mantelzorgers om hun draaglast en draagkracht in balans te houden vindt u hier: Draaglast versus Draagkracht


Omgaan met mantelzorg en dementie

Een waardevolle Inspiratiegids voor mantelzorgers en professionals vindt u hier: Inspiratiegids


Vragen?

Heeft u andere vragen? Wij geven advies op maat, zonder kosten. Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.