Praten helpt!

Echt praten over moeilijke onderwerpen makkelijker maken.

Tijdig het echte onderlinge gesprek aangaan met familie en vrienden bij life-events in het gezin kan veel leed voorkomen en daarmee ook kosten. Maar hoe doe je dat?

De brochure ‘Praten helpt!’ geeft een overzicht van allerlei tools en praatpakketten hiervoor.

 

Ziekte heeft grote impact op alle betrokken

Praten over ziekte in het gezin is lang niet altijd makkelijk. Wat vertel je wel en wat niet? Neem je je partner of kind in bescherming? Durf je eerlijk te zijn over je eigen zorgen en emoties? En hoe kun je hier als hulpverlener ondersteuning bij bieden?

Het team van ‘Naasten in Beeld’ heeft een reeks praatpakketten ontwikkeld om praten over moeilijke onderwerpen makkelijker te maken. Voor ouders en kinderen, partners en jongeren.

 

Ouder worden, het levenseinde en psychische kwetsbaarheid

Naast ziekte zijn er andere gebeurtenissen in het leven waarbij het écht erover praten veel eenzaamheid en stress kan voorkomen. Ook hiervoor zijn door diverse partijen tools ontwikkeld zodat betrokkenen hun wensen, mogelijkheden en emoties met elkaar kunnen delen en weten waar nuttige informatie en ondersteuning te vinden is.

 

Echt praten over moeilijke onderwerpen makkelijker maken

De brochure bevat een overzicht van de instrumenten die écht praten over moeilijke onderwerpen makkelijker maakt. De tools zijn niet ziekte-specifiek en kunnen zelfstandig en kosteloos gebruikt worden, tenzij anders vermeld staat.

De brochure kunt u opvragen bij: a.deibert@mvtarnhem.nl, 026 – 370 7855

 

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram