Nieuw Doeboek voor Brussen

Brussen

Brussen zijn broertjes en zussen van een kind dat chronisch ziek is of veel zorg nodig heeft.

Als een gezin te maken heeft met langdurige ziekte en zorg, is de focus van de zorgverleners en van het gezin zelf primair gericht op het zieke gezinslid. In gezinsgerichte zorg worden de ouders steeds meer betrokken bij de behandeling en ziekenhuisopname van een (chronisch) ziek kind.

De brussen( jonge mantelzorgers) worden vaak nog steeds niet echt gezien door de zorgverleners. De brussen behoren tot het systeem van het zieke kind en kunnen een invloed hebben op welzijn van  het zieke kind.

Nieuw boek

Het nieuwe Boek “Broers en Zussen in en om het ziekenhuis” biedt een actieve ondersteuning bij de ziekteverwerking van hun broer/zus, en identiteitsvorming van broer en zussen zelf. Wanneer zij zich ondersteund voelen , heeft dit impact op het ziekteverloop van hun broer of zus.  Het boek is een praktisch boek met humor, en streeft de volgende doelen na:

  1. Erkenning en herkenning van gevoelens en gedachten van jonge  mantelzorgers door middel van informatie waardoor zij hun broer of zus beter kunnen ondersteunen bij zijn of haar ziekte/herstel/terminale proces.
  2. Verbeteren van de communicatie tussen broers en zussen, en met ouders, leraren/docenten, en hulpverleners in het ziekenhuis en daarbuiten.
  3. Ondersteunen van hun persoonlijke ontwikkeling, waardoor ze zelf minder kans lopen op psychische problemen en zelf problemen krijgen om deel te nemen aan de maatschappij.
  4. Waardevolle bewaarfunctie : als een soort “dagboek” van die periode. Iets waar ze altijd houvast aan kunnen hebben voor hun verdere leven.

Informatie

Voor meer informatie kun je kijken of www.kindenziekenhuis.nl/brussen .

Woon je in Arnhem en wil je een boek inzien neem of wil je meer informatie over  dan contact op  met Hannie Massen van MVT Arnhem  via h.massen@mvtarnhem.nl of bel 06-15 32 79 36

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram