Arnhem

MVT organiseert: congres Grenzen aan informele zorg

MVT Arnhem organiseert congres Grenzen aan informele zorg

MVT Arnhem bestaat 20 jaar in 2018. Onze organisatie is begonnen als steunpunt voor vrijwilligers. Tegenwoordig is MVT een professioneel ondersteunde organisatie. We zijn er voor mantelzorgers, inwoners met een  hulpvraag, vrijwilligers en professionals.

Mantelzorg steeds belangrijker

We zien dat door maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving het nut en de noodzaak van informele zorg steeds groter wordt. Van burgers wordt meer zelfredzaamheid geëist. Daardoor verandert ook het samenspel met de professionele ondersteuner.

Congres Grenzen aan informele zorg

Het belang van mantelzorg wordt steeds groter. Dit heeft gevolgen voor de samenwerking tussen burger en (zorg) professional. Wat dit betekent voor het werk van de professional willen we extra aandacht geven door de grenzen aan informele zorg te verkennen.

Voor de mantelzorger

De rol van de professional is belangrijk maar het gaat om de mantelzorgers in Arnhem. Daarom staat tijdens het congres de mantelzorger centraal in een aantal actieve workshops.

De uitnodigingen zijn verstuurd en we kijken uit naar een inspirerende dag!