MVT Arnhem, nieuwe privacywet AVG

MVT Arnhem en privacywetgeving

MVT Arnhem heeft zich de afgelopen tijd voorbereid op de nieuwe privacywetgeving met een werkgroepje en in afstemming met onze ICT leveranciers. Hieronder vindt u kort de voor u meest relevante documentatie. Wij blijven ons de komende tijd bezig houden met dit onderwerp.

Protocol gegevensgebruik

MVT Arnhem hanteert het volgende protocol voor gegevensgebruik: Protocol gegevensgebruik MVT Arnhem

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Heeft u contact met ons (gehad) en wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen, dit kan altijd. Neem contact met ons op via telefoon: 026 – 370 78 55

Privacyreglement

MVT Arnhem hanteert het volgende privacyreglement: Privacyreglement MVT Arnhem

Vragen?

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op: 026 – 370 78 55

 

“Miereneter” JKL ’18