Meer aandacht voor combinatie mantelzorg en studie, gepubliceerd op 27 november 2018

 

Er komt extra ondersteuning voor studenten die hun studie combineren met mantelzorg. Dit staat in de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn van OCW, studentenbonden, onderwijskoepels en Expertisecentrum Handicap en Studie.

Aanleiding hiervoor is dat veel studenten last hebben van psychische klachten en een toenemende maatschappelijke druk, zo blijkt uit onderzoek. Dit geldt ook voor mantelzorgende studenten. Kwetsbare studenten die studievertraging oplopen kunnen  een beroep  doen  op een financiele  bijdrage vanuit het Profileringsfonds. Het experiment Flexstuderen wordt uitgebreid, hierdoor kunnen voltijdstudenten hun eigen studietempo bepalen. Meer informatie is te vinden bij Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn.

Ben je student en groei je op met zorg, neem dan contact op met de studentendecaan of studiebegeleider van je opleiding. Zij  weten meer over dit onderwerp en kunnen je helpen bij het zoeken naar een oplossing die voor jou werkt.

Ook bij het MVT kun je terecht voor informatie en advies over het onderwerp opgroeien met zorg.