Respijtzorg / zorgpauze

Als je druk bent met zorgen voor een ander, is het heerlijk om af en toe even tijd voor jezelf te hebben. Je hebt dat als mantelzorger ook gewoon nodig, al is het maar om de zorg goed vol te kunnen houden.

Misschien wil je graag de contacten met vrienden onderhouden, lekker sporten, zingen in een koor of gaan winkelen met een van je andere kinderen. Of je wilt gewoon eens helemaal niets doen, een boek lezen of uitgebreid in bad gaan. Dat kan natuurlijk alleen als je de zorg verantwoord over kunt dragen. MVT Arnhem denkt graag met u mee over de mogelijkheden.

Vervangende zorg (respijtzorg)

Respijtzorg houdt in dat je als mantelzorger tijdelijk en volledige de zorg overgeeft aan een ander zodat je even vrijaf kunt nemen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis.
  • Opvang thuis als de zorgvrager graag in zijn vertrouwde omgeving blijft. Dit kan gebeuren door een beroepskracht een vrijwilliger of een bekende uit uw omgeving.
  • Incidenteel, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
  • Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Financiering

Soms is respijtzorg gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. In andere gevallen kan er sprake zijn van een vergoeding:

  • Vanuit de WMO: de zorgvrager kan hiervoor een indicatie aanvragen. Ga in overleg met de gemeente Arnhem en kijk wat er mogelijk is. Hiervoor geldt wel een inkomens-en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.
  • Vanuit de zorgverzekeringswet: sommige zorgverzekeraars vergoeden de zogeheten Mantelzorgarrangementen .
  • Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) zorg krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan vanuit datzelfde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.
  • Vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente.

Wilt u meer weten over respijtzorg? Neem dan contact met ons op.