Mantelzorger en de sollicitatieplicht bij een werkloosheids- of bijstandsuitkering

Sollicitatieplicht en WW- of bijstandsuitkering

Ontvangt u  als mantelzorger in Arnhem WW- of bijstandsuitkering?
Ook wanneer u in een andere Gemeente woont, kunt u soms een vrijstelling krijgen van uw sollicitatieplicht. Hieronder leest u wanneer dat zo is en welke bijzonderheden er nog meer voor u gelden.

 

U ontvangt een werkloosheidsuitkering

 

Ontheffing sollicitatieplicht
Verleent u dusdanig intensieve mantelzorg aan iemand in Arnhem of buiten deze Gemeente, dat dit niet gecombineerd kan worden met een betaalde baan/een reïntegratietraject, dan kunt u ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen bij het UWV. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet u gebruiken om vervangende zorg te regelen.

Het UWV  in o.a.  Arnhem,  beoordeelt of u van deze regeling gebruik kunt maken. Vraag hierover informatie aan uw werkcoach. In uitzonderlijke situaties kan het UWV de ontheffing elke keer met een maand verlengen.

Mantelzorgforfait
Heeft u in de jaren voordat u werkloos werd mantelzorg verleend? En werd dit betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb). dan heeft u mogelijk recht op het mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren waarin u de zorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor uw WW-uitkering (of WIA-uitkering).

Bij het aanvragen van uw WW- of WIA-uitkering kunt u het mantelzorgforfait aangeven. U moet wel aantonen dat u betaald werd uit het pgb. Bijvoorbeeld met een overeenkomst tussen u en de zorgvrager.

 

U ontvangt een bijstandsuitkering

 

Vrijstelling sollicitatieplicht
Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers. In sommige gemeenten hoeven mantelzorgers met een intensieve zorgtaak niet verplicht te solliciteren. In de gemeente  Arnhem wordt dit per individuele situatie bepaald. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Tegenprestatie
Mensen met een bijstandsuitkering kunnen door de Gemeente Arnhem worden gevraagd om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Het gaat dan om onbetaalde, maatschappelijke taken. Daarbij kunnen zij een uitzondering maken voor mantelzorgers en mensen die al veel vrijwilligerswerk doen. Of dat gebeurt, verschilt per gemeente.
In geen geval kunnen gemeenten mantelzorg verplichten, ook niet als tegenprestatie.

 

Heeft u vragen over uw uitkering en/of over bijzondere bijstand?

Dan kunt u ook terecht bij het loket Werk en Inkomen van de gemeente Arnhem.

Telefoon: 0900-1809

U kunt alleen op afspraak naar de gemeente.

https://afspraak.arnhem.nl/services

Locaties:

Arnhem                                                                        Arnhem
Stadhuis,                                                                      Loket Zuid,
Koningstraat 38                                                          Kronenburggalerij 3