10 meest gestelde vragen over mantelzorg

Mantelzorger bent u als u onbetaald zorg verleent aan een hulpbehoevende met wie u een persoonlijke band heeft. Vaak is dat een naaste, zoals een ouder of kind, maar het kan ook een buurvrouw, buurman of goede vriend zijn. Deze persoon heeft uw hulp nodig vanwege een ziekte, een beperking, psychiatrische problemen, een verslaving of ouderdomsproblemen.

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kunt u echter wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Denk aan bijvoorbeeld het mantelzorgcompliment en extra uren op uw parkeervergunning.
Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers.
Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij u naar de pagina van MantelzorgNL over vergoedingen.

De mantelzorg gaat veelal door als iemand opgenomen wordt.
De mantelzorger wordt vaak opgenomen in het zorgplan van de cliënt en wordt beschouwd als ervaringsdeskundige.
In het begin zult u als mantelzorger niet altijd betrokken willen of kunnen zijn omdat soms overbelasting een reden voor opname is.
Zij /hij heeft veel informatie over de wensen en behoeften van de cliënt.
De situatie van de mantelzorger in relatie tot de cliënt wordt in kaart gebracht: welke hulp geeft/ gaf de mantelzorger voordat formele zorg werd ingezet. Welke hulp blijft of gaat de mantelzorger geven.

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de zorg van een mantelzorger met het doel om die mantelzorger even vrijaf te geven.
Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over respijtzorg.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten de waardering op een ander manier merken.In Arnhem is er gekozen voor een mantelzorgcompliment in de vorm van een pas met een waarde  van €175-, of een geldbedrag van €150-.
Meer informatie vindt u op Mantelzorgcompliment

.

Bij Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem kunt u terecht voor verschillende vormen van mantelzorgcontact.
Voor mantelzorgers organiseren wij diverse ontmoetingsactiviteiten zoals de Mantelzorgcafé’s en Theesalons.
Ook organiseren wij trainingen en workshops waar mantelzorgers elkaar ontmoeten.

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem is er zeker ook kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin of familie waar iemand zorg nodig heeft. Soms dragen ze thuis hun steentje bij. Dat vinden zij meestal vanzelfsprekend. Maar dat wil niet zeggen dat dit altijd zonder gepieker gaat.
Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over jonge mantelzorgers.

De mantelzorgvergunning is een regeling waarbij ontvangers van mantelzorg 500 extra uren krijgen bovenop hun bezoekersvergunning.
Met deze regeling kunnen ontvangers van mantelzorg de niet professionele hulpverlener / mantelzorger laten parkeren op betaalde parkeerplaatsen in Arnhem.
U komt voor een mantelzorgvergunning in aanmerking als u in het bezit bent van een bezoekersvergunning en als u ingeschreven staat bij Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp. U kunt het online aanvragen : https://www.arnhem.nl/Inwoners/parkeren/mantelzorgvergunning

In een zogenaamd keukentafelgesprek onderzoekt de het sociale wijkteam van de gemeente welke zorg er nodig is vanuit de Wmo en/of de jeugdwet. Het doel van het gesprek is om duidelijk te krijgen waar precies behoefte aan is. Het sociale wijkteam gaat na wat de zorgvrager zelf kan, met hulp van u als mantelzorger en waar ze in moet ondersteunen.
Het gaat hierbij niet om medische zorg, maar om hulp en voorzieningen in huis of omgeving om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen aan de samenleving.
Het keukentafelgesprek vindt niet altijd bij u thuis plaats. Het kan ook plaatsvinden in bijvoorbeeld een wijkcentrum of gemeentehuis.

Ga in gesprek met uw werkgever of leidinggevende en vertel over uw situatie. Bekijk samen welke mogelijkheden er zijn om werk en zorg op een prettige manier te combineren. Maak uw situatie ook bespreekbaar bij uw collega’s. Als zij ervan weten, zullen zij meer begrip hebben. Meer informatie vindt u op onze pagina
mantelzorg en werk.

U kunt ook zelf en vraag stellen met onderstaand formulier. Wij reageren binnen 2 werkdagen.

    Ik stel de vraag als