Mantelzorg Ondersteuningladder Arnhem

De corona-tijd zorgt bij mantelzorgers voor extra fysieke belasting. Veroorzaakt doordat zorg en ondersteuning minder of anders geleverd wordt, dagactiviteiten en opvang afgeschaald zijn,  er minder bezoek komt en nieuwe hygiëne maatregelen extra aandacht en handelingen vragen. Daarnaast ervaren mantelzorgers ook extra psychische belasting. Met name vanwege angst voor besmetting van henzelf en/of de zorgvrager. En de ongewisheid over de duur van deze situatie. Mantelzorgers waarvan de zorgvrager intramuraal woont en nu geen bezoek mogen ontvangen, ervaren nog eens een extra psychische druk.  Er komt dus meer op de schouders van mantelzorgers terecht. En dat vergroot de kans op overbelasting. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers hun belangrijke (informele) zorgtaak kunnen blijven uitvoeren, is extra alertheid naar hen nodig.

Midden april heeft de overheid daarom de landelijke richtlijn Mantelzorgondersteuning afgegeven (zie de bijlage). Die is door de koepelorganisatie MantelzorgNL vertaald naar een algemene Mantelzorgladder. MVT Arnhem heeft deze twee uitgave vertaald naar 9 praktische tips en adviezen voor zorgprofessionals in Arnhem: de MantelzorgOndersteuningsLadder – Arnhem (MOL Arnhem) die u hieronder vindt.

Heeft u als zorgprofessional aanvullende tips cq aandachtspunten voor mantelzorgers, dan horen we dat graag. Mail ze naar m.kloet@mvtarnhem.nl .

Zo zorgen we er samen voor dat mantelzorgers in Arnhem deze enerverende tijd goed doorkomen!

 

 

 1. Stimuleer mantelzorgers om hun immuunsysteem op peil te houden. Vertel hen dat het juist nu extra belangrijk is om:
  • gezond te eten
  • voldoende te slapen
  • voldoende te bewegen (gym op tv: NPO 2, 09.16 uur, ommetje in de buurt)
  • te ontspannen: af en toe eigen tijd pakken / oplaadmomentjes creëren

 

 1. Benadruk bij mantelzorgers dat ze actief contact houden met u als zorgprofessional. Overtuig ze dat het belangrijk is tijdig aan de bel te trekken wanneer het zwaar wordt. Ze moeten zich realiseren dat het juist nu niet handig is om te wachten totdat het echt niet meer gaat. Tijdig opschalen van de zorg kan een crisis voorkomen.

Bent u zelf geen wijkcoach, dan kunt u de behoefte t.a.v. het opschalen van de zorg bespreken met een wijkcoach. Denk dan aan:

 • inzet extra huishoudelijk hulp
 • inschakelen wijkverpleging
 • respijtzorg mantelzorger
 • vervangende (mantel)zorg aan huis (igv wegvallen dagbesteding)
 • begeleiding voor de zorgvrager

 

Vertel de mantelzorger ook dat als opschalen thuis niet meer gaat, er in overleg met de huisarts gekeken kan worden naar een (tijdelijke) opvang buitenshuis. Ze staan er dus nooit alleen voor! Deze kennis kan de mantelzorger rust geven en daardoor ont-stressend werken.

 

 1. Heeft u als zorgprofessional contact met mantelzorgers in zorgsituaties waar naast uw inzet geen andere (professionele) zorg in huis is, en u maakt zich wel zorgen, adviseer de mantelzorger dan contact op te nemen met het wijkteam. Of doe dat samen als de mantelzorger dit ingewikkeld vindt.

 

 1. Doordring mantelzorgers van het credo: zorg delen = zorg schelen.

Praten over zorgen werkt absoluut stress verlagend. Voor sommige mantelzorgers betekent dit dat ze over hun vraagverlegenheid moeten stappen. Help hen daarbij. Wat extra tijd nemen om bewust met hen stil te staan bij hun situatie kan dit bevorderen.

Naast praten met u kunnen mantelzorgers hun zorgen ook bespreken met:

 • MVT (026 – 327 0174).

Dat kan éénmalig zijn maar desgewenst kunnen mantelzorgers zich ook aanmelden voor onze wekelijkste bellijst. MVT neemt dan iedere week contact op en houdt zo actief vinger-aan-de-pols.

 • mantelzorg live-stream van Propersona (zie hieronder bij GGZ info)
 • Mantelzorglijn: 030 – 760 60 55. De landelijke informatielijn met algemene informatie voor mantelzorgers.
 • Specifiek voor Jonge Mantelzorgers is er de kindertelefoon: 0800 – 0432

 

 1. Merkt u dat de mantelzorger behoefte heeft aan informatie over hun rol als mantelzorger in deze corona-tijd, attendeer ze dan op specifieke informatiebronnen. Op de website van MantelzorgNL staat goede algemene informatie voor mantelzorgers mbt corona. De Q&A lijst geeft antwoord op vragen die bij mantelzorgers leven en wordt ge-up date als dat nodig is. (https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/mantelzorg-en-het-coronavirus)

Als een mantelzorger specifieke vragen heeft over Arnhemse ondersteuning, dan kan op de website van MVT Arnhem gekeken worden (www.mvtarnhem.nl) of gebeld worden naar MVT (026 – 370 35 40).

 

 1. Stimuleer het vinden van een maatje!

Staat een mantelzorger er alleen voor stimuleer hem/haar dan om een maatje te vinden.

Bespreek dat het zeker nu niet de tijd is voor vraagverlegenheid!

Bekijk samen of er iemand uit de familie/kennissen/ buren de zorg met hen kan delen met inachtneming van de RIVM richtlijnen.

Dit is ook belangrijk i.v.m. ziek worden van de mantelzorger. Weten dat ze er niet alleen voor staan, vermindert ook de stress die ontstaat bij de vraag ‘wat als ik ziek word?’.

 

 1. Benadruk bij de mantelzorger dat ruimte en rust nu heel belangrijk is.

U kunt ze hierbij helpen door ze te attenderen op:

 • Voor Elkaar In Arnhem (VEIA) voor praktische hulp (boodschappen, medicijnen ophalen, hulp bij beeldbellen, koken ): 026 – 321 7702. (ma – vrij 10.00 – 16.00 uur)
 • Inzetten van betaalde hulp van buiten, als dat financieel haalbaar is.

Dat kan via o.a.:

 • wellicht aanvullende mogelijkheden via hun zorgverzekering: ‘Wat dekt uw zorgverzekering?’ Soms zijn mantelzorgers niet volledig op de hoogte van de ondersteuning die zij via hun zorgverzekeraar kunnen inschakelen.

Merkt u als zorgprofessional dat de corona-tijd voor financiële problemen zorgt, dan kunt u informeren bij het College van Diakenen wat er mogelijk is: http://www.diaconiearnhem.nl/criteria/.

Aanvragen bij het college van Diakenen kunnen alleen door zorgprofessionals gedaan worden!

 

 1. Neem contact op met de huisarts i.g.v. corona-verschijnselen bij de zorgvrager en/of de mantelzorger. Natuurlijk altijd in overleg met de mantelzorger.

De huisarts kan een test laten afnemen. Dat geeft helderheid. Daarnaast zal hij samen met de betrokkenen afstemmen wat er gedaan moet én kan worden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

 

 1. Neem de tijd voor maatwerk. Geen één zorgsituatie is hetzelfde. De beste oplossing is dus altijd maatwerk. Zijn er naast uzelf nog andere zorgprofessionals bij de zorgsituatie betrokken, stem dan met hen af. Maak gebruik van elkaars expertise. Als u daarbij een sparringpartner kunt gebruiken die specifieke kennis heeft over mantelzorg, staat MVT Arnhem graag voor je klaar (027 – 327 0174).

 

 

Bovenstaande tips zijn op alle mantelzorgers van toepassing. Daarnaast staan we graag nog even specifiek stil bij twee extra kwetsbare doelgroepen: de mantelzorger die zorgt voor iemand met dementie en de mantelzorger die zorgt voor iemand met GGZ-problematiek.

Mantelzorger voor iemand met dementie

Nav de landelijke richtlijnen DB zijn de organisaties die DB aanbieden sinds 27 april aan het verkennen of en hoe ze weer open kunnen gaan voor hun cliënten. Met vragen kan de mantelzorger het beste direct schakelen met de organisatie die de DB levert.

 • De case manager dementie heeft nu een nog prominentere ondersteuningsrol. Ook als er problemen ontstaan ivm het wegvallen/minder zijn van de dagbesteding. Er kan eventueel (extra) individuele begeleiding thuis ingezet worden. Bijvoorbeeld voor aanbrengen dag-structuur en ontlasten mantelzorger (zie ook 1e punt).
 • Is er (nog) geen case manager dementie aanwezig? Neem dan contact op met Marike Hafkamp, coördinator netwerk Dementie regio Arnhem, 06-482 440 17 mhafkamp@stmr.nl

 

 

Mantelzorger voor zorgvrager met GGZ problematiek

 • Propersona biedt gespecialiseerde online hulpverlening aan voor:
  • mantelzorgers
   Telefonische spreekuren voor naasten van mensen met psychische problemen van 09.00 – 15.00 uur :
   Maandag                 Lucinda Ippel                               06 – 52 18 98 65
   Dinsdag                    Dominique Ebbeng                    06 – 13 11 08 18
   Woensdag               Irm Staarink                                 06 – 46 34 87 45
  • gezinnen
   Telefonische spreekuren voor ouders met psychische problemen en hun kinderen van 13.00 – 17.00 uur:

Maandag                 Lisa Hendrickx                             06 – 27 20 96 29
Dinsdag                    Karin Ariës-Roelofsen              06 – 52 67 41 86
Donderdag              Dieke de Koning                          06 – 31 67 31 33

Kijk ook op hun website: https://www.propersona.nl/Preventie-tijdens-corona/

 

 

Bijlage: Landelijke richtlijn Mantelzorgondersteuning

Hieronder in het kort de belangrijkste punten uit de landelijke richtlijn Mantelzorgondersteuining (dd 16 april jl .)

 

 • Continuïteit van zorg en ondersteuning tijdens de coronacrisis

 

 • zo lang mogelijk inzetten op steun in de thuissituatie om de druk op de medische zorg niet verder te vergroten. De volgorde is:
 1. Mantelzorg en eigen netwerk
 2. Inschakelen informele ondersteuning en vrijwilligers
 3. Inschakelen WMO ondersteuning
 4. Inschakelen verpleging en verzorging
 5. Crisishulp en opvang elders

 

 • Tijdig signaleren is cruciaal: iedereen die betrokken is bij de ondersteuning houdt actief vinger aan de pols.

 

 • Specifieke aandacht in die situaties waar én de zorgvrager én de mantelzorger kwetsbaar zijn / tot de risico groep behoren. De betrokken zorgprofessionals houden zeer actief vinger aan de pols.

 

 • RIVM richtlijnen:
  • Geen handen geven
  • 1,5 meter afstand houden als men geen huisgenoot is
  • Regelmatig handen wassen
  • Hoesten/niezen in elle boog
  • Papieren zakdoekjes gebruiken

 

 • Als de zorgvrager geen corona klachten heeft, zijn geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig

 

 • Als de zorgvrager corona klachten heeft en de mantelzorger ook een bijdrage levert aan de persoonlijke verzorging van de zorgvrager (douchen etc.) MOET de zorg overgenomen worden door professionals die PBM gebruiken.

 

 • Er wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van PBM voor mantelzorgers.

 

 • Heeft de mantelzorger corona-verschijnselen: quarantaine verplicht voor mantelzorger én zorgvrager. Vervangende zorg door zorgprofessionals

 

De hele richtlijn is te downloaden via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-mantelzorgondersteuning