Expertiseprofiel Casemanager dementie

Januari 2019

Het nieuwe ‘Expertiseprofiel Casemanager Dementie Sociaal Werk Zorg’ beschrijft de competenties van de casemanager dementie. Dit nieuwe profiel gaat uit van een sociale benadering van dementie, waarbij integrale en persoonsgerichte zorg voorop staan. Uitgangspunt van het profiel is dat casemanagement bij moet dragen aan de best mogelijke zorg, ondersteuning en begeleiding voor mensen met dementie en hun naasten.

De Casemanager Dementie Sociaal Werk Zorg (swz) heeft generieke kwalificaties en vaardigheden en specifieke kennis van sociaal werk in de zorg. De competenties zijn beschreven aan de hand van de 7 CanMEDS-rollen:

  • Zorgverlener
  • Communicator
  • Samenwerkingspartner
  • Reflectieve ‘Evidence-Based Practice’-professional
  • Gezondheidsbevorderaar
  • Organisator
  • Professional en kwaliteitsbevorderaar

 

De afgelopen jaren was er veel discussie over de casemanager dementie. Professionals met uiteenlopende vooropleidingen voerden het vak op verschillende manieren uit. Hierdoor ontstond verwarring bij zorgverleners, cliënten en hun naasten. De aangescherpte competentieprofielen en opleidingseisen moeten bijdragen aan de verdere professionalisering en positionering van casemanagement dementie.

 

Herken je jezelf als casemanager in de kwalificaties en vaardigheden zoals hierboven beschreven? Waar zit je kracht? En waar zou je wellicht nog wat aandacht aan kunnen besteden?

 

De hele publicatie ‘Expertiseprofiel Casemanager Dementie Sociaal Werk Zorg’ vind je via:  expertiseprofiel

 

 

 

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram