Een cursus voor familie en naasten die zorgen voor iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) als gevolg van bijvoorbeeld een hersenbloeding, herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, mishandeling of operatie.

Eén op de vier inwoners van Nederland krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. Het leven van deze mensen verandert hierdoor ingrijpend.

 

‘CVA-ketenzorg Arnhem en omgeving’ en ‘Stichting NAH Gelderland’, organiseren samen met diverse organisaties in de regio, kosteloos, de cursus omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) voor familie en naasten die zorgen voor iemand met NAH.

Vanuit ervaring zien wij dat mensen die in hun omgeving te maken krijgen met NAH vaak na enige tijd merken dat er problemen zichtbaar worden, waarvan niet duidelijk is of dit met het hersenletsel te maken heeft. Omdat familie en naasten in die periode vaak geen of weinig direct contact meer hebben met hulpverleners, weten zij niet altijd waar zij met hun vragen naartoe kunnen. Door middel van deze cursus willen wij familie en naasten in deze fase ondersteunen. Dit kan voorkómen dat men te lang, door een tekort aan informatie en steun, in een eenzame positie komt te zitten en mogelijk overbelast raakt. De cursus kan voor hen een steuntje in de rug zijn.

 

Ook in Arnhem wordt deze cursus gegeven in samenwerking met Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem. (MVT) In deze cursus geven we informatie over NAH en de gevolgen van NAH. We geven handvatten om met iemand met NAH om te gaan en geven informatie over de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn in deze regio. Tevens geeft deze cursus de mogelijkheid om anderen te ontmoeten, die in een vergelijkbare situatie zitten, en om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

 

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten om de week, van 2 uur per keer en start vanaf maandag 3 september in de avond van 19.30-21.30 uur bij het MVT Arnhem aan de Slochterenweg 40 (De Petersborg, 1e etage)

Deelname aan de cursus is gratis.

 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor deze cursus, dan kunt u contact opnemen met Marlies Braam via telefoonnummer  026-3270174 of 06-16067490. U kunt ook een e-mail sturen naar m.braam@mvtarnhem.nl