Draaglast versus draagkracht bij mantelzorgers (Professionals)

Tools om inzicht te krijgen in de draaglast & draagkracht bij mantelzorgers

Het ondersteunen van mantelzorgers begint bij inzicht krijgen in hun draaglast & draagkracht: Wat ligt er allemaal op hun bordje? Wat zijn hiervan acties die energie geven? En waar zitten de energielekken?

Wie uit de familie-  en vriendenkring ondersteunt hen hierbij? En hoe lang denken ze de zorgrol vol te willen/kunnen/moeten houden?

Allemaal vragen waarvan de antwoorden veel inzicht geven. Het helpt de mantelzorger om de eigen zorgrol het best passend te maken. Hierdoor kan de mantelzorger beter, langer en met meer plezier zijn of haar rol invullen.

Inzicht, inspiratie en activatie: daar draait het om.

Gereedschap voor de professional

Er zijn verschillende tools om te verkennen hoe de balans tussen draagkracht & draaglast er bij de mantelzorger uitziet:

  1. de 3 minuten check : aan de hand van 10 vragen check je snel hoe het op dit moment ervoor staat. Is de balans groen (okay, balans is prima), oranje (let op: de balans neigt uit balans te raken) of rood (werk aan de winkel: de mz is overbelast of zit er dicht tegenaan). Je vindt de check hier (.pdf)

  2. het Bordje Vol: een tool waarmee de mantelzorger spelenderwijs inzicht krijgt in welke zorgactiviteiten energie kosten, hoe lang zij/hij deze situatie nog kan volhouden en wie haar/hem zou kunnen ondersteunen. Het bestaat uit een set speelkaarten en set werkbladen. De speelkaarten kun je lenen bij MVT lenen. De werkbladen mag de mantelzorger houden. Het geeft:
  • inzicht: de draaglast wordt helder en concreet. En ook wat niet meer lukt
  • inspiratie: Wat kan er van het bordje af? Wie kan meehelpen?
  • activatie: de mantelzorger maakt een persoonlijk actieplan om de 1e stap te zetten.
  • Zie: Bordje Vol.

  1. het EDIZ – plus formulier (Ervaren Druk Informele Zorg): met een lijst van 15 stellingen kun je de belasting van de mantelzorger binnen tien minuten meten. Eén keer invullen levert een momentopname op. Wil je een beeld van de belasting op langere termijn? Laat dan de mantelzorger regelmatig de lijst invullen en bespreek samen welke acties mogelijk en nodig zijn. (https://www.movisie.nl/tool/welke-impact-heeft-informele-zorg

  2. de Mantelscan: een uitgebreid instrument om samen met mantelzorger én zorgvrager het (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, met alle aandacht voor de kracht en risico’s van het netwerk. Het brengt de mogelijkheden en beperkingen van het systeem + netwerk duidelijk in kaart. https://www.movisie.nl/publicatie/mantelscan

Aan de slag

Met tool 1 en 2 kunnen de mantelzorgers ook zelf aan de slag. Tool 3 en 4 zijn specifieker voor jouw als zorgprofessional om de mantelzorger te ondersteunen.

Vragen?

Heb je vragen over de werkwijze of opzet van de tools? Neem dan contact op met MVT Arnhem, Maddy Kloet, m.kloet@mvtarnhem.nl, 026 – 327 1830.

Wil je graag ondersteund worden bij het uitvoeren van een scan bij een mantelzorger, neem dan contact op met één van de mantelzorgconsulentes: Eline Janssen (e.janssen@mvtarnhem.nl) of Marlies Braam (m.braam@mvtarnhem.nl)  026 – 327 0174.