2019-03-21 tekenen akkoord

Arnhems Mantelzorg Akkoord is ondertekend.

Op donderdag 21 maart is het Arnhems Mantelzorg Akkoord ondertekend door Wethouder Martien Louwers namens de gemeente Arnhem. Ook hebben de Sociale Wijkteams, Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp Arnhem, Stg Welzijn Ouderen Arnhem, Indigo, Stg Alzheimer Arnhem en Rijnstad. Hiermee bevestigen alle betrokkenen de intentie om de ondersteuning voor de mantelzorgers in de stad en in de wijken te verbeteren. De ontwikkelingen in de zorg en de knelpunten waar mantelzorgers tegenaan lopen maken dat men nu de handen ineen moet slaan. De wethouder zei blij te zijn met de samenwerking die nu bereikt is. Mantelzorgondersteuning moet in de wijken voor iedereen toegankelijk zijn.

Zorg en Mantelzorg onder druk
Onderzoeken hebben uitgewezen dat de zorg sterker onder druk komt te staan. Ook zullen de komende jaren de aantallen vrijwilligers en mantelzorgers afnemen. De landelijke overheid en de
gemeenten willen daarom investeren in een stevig netwerk, zodat ondersteuning goed geregeld is. In Arnhem zorgen zo’n 26.000 tot 30.000 inwoners voor een naaste. Vaak gaat dat goed. De zorg is in veel situaties goed te combineren met het persoonlijk leven en/of werkverplichtingen. Ongeveer 3.000 mantelzorgers in Arnhem ervaren de zorgtaken als zwaar. Dan is ondersteuning nodig, en in Arnhem ook beschikbaar.

Wat is mantelzorg?
Veel mensen realiseren zich pas na een aantal jaren dat ze mantelzorger zijn. Je bent het, je wordt het, of je hebt op zeker moment zelf een mantelzorger nodig. Mantelzorg is alle zorg aan een
hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Dat kan een vader of moeder zijn, een kind of een partner. “We willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Het is daarom heel belangrijk dat we goed voor de Arnhemse mantelzorgers zorgen. Het is belangrijk voor degene voor wie gezorgd wordt en voor de mantelzorger dat het goed blijft gaan en dat de mantelzorger ook zo nu en dan even op adem kan komen”, aldus één van de Arnhemse mantelzorgconsulenten.

Wat betekent dat voor de Arnhemse mantelzorgers?
Mantelzorger bent u als u onbetaalde zorg verleent aan een naaste. Heeft u vragen over de mogelijkheden van ondersteuning of hulp? Neemt u dan contact op met uw sociaal wijkteam of het
Arnhems steunpunt mantelzorg: MVT. U kunt de Arnhemse mantelzorg-consulenten bereiken via tel.nr. 026-3270174 of e-mail: info@mvtarnhem.nl

Facebook
Twitter
Visit Us
Instagram